W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Atylylyk üpjünçiligi, şäher häkimligi, nebithimiýa, elektrik bekedi we ş.m.
Material QT450 、 A105 、 WCB 、 WCC 、 WC6 、 LCC 、 CF8 、 CF8M 、 CF3 、 CF3M 、 CF7M 、 CF8C
Basyş Class150Lb-2500Lb 、 PN0.6-16.0Mpa
Ölçeg aralygy 2 ″ -120 ″ 、 DN50-DN3000
Ahyrky birikme Kebşirlemek 、 Flanes 、 Wafer 、 Baglamak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Ds363Y-25C DN1600

W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan bilen tanyşdyrmak - suwuklygy dolandyryş ulgamlaryny rewolýusiýa edýän iň soňky çözgüt.Bu innowasiýa klapan, dürli pudaklarda deňsiz-taýsyz öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ösen tehnologiýany we ajaýyp dizaýny birleşdirýär.

Bu klapanyň üç sany eksantrik doly metal möhür aýratynlygy ony adaty kebelek klapanlaryndan tapawutlandyrýar.Üç sany ofset oky bilen, ýokary basyşlarda we temperaturalarda-da tekiz we takyk işlemegi üpjün edýär.Bu dizaýn sürtülmäniň öňüni alýar we könelmegi azaldýar, klapanyň ömrüni uzaldýar we tehniki hyzmat talaplaryny azaldýar.Mundan başga-da, doly metal möhür berk we ygtybarly ýapylmagy üpjün edýär, syzmagy aradan aýyrýar we suwuklyk akymyna iň ýokary gözegçiligi üpjün edýär.

Bu klapanyň ýokary öndürijilik ukyby ony köp sanly programma üçin amatly edýär.Nebit we gazdan himiki gaýtadan işlemek, elektrik öndürmekden suw arassalamak ýaly W830 seriýasy dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrýar.Onuň berk gurluşy we poslama we aşgazana garşylygy ýokary basyşly we ýokary temperaturaly gurşaw üçin ideal edýär.

Ulanyş aňsatlygy we çeýeligi W830 seriýasynyň esasy aýratynlyklarydyr.Klapan dürli ululykda bar we ýörite gurnama talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Ykjam dizaýny we ýeňil gurluşygy bilen, aňsat gurnamagy, wagty tygşytlamagy we zähmet çykdajylaryny azaltmagy hödürleýär.Vananyň ýönekeý, ýöne täsirli işlemegi, suwuklygyň optimal dolandyrylmagyny üpjün edip, çalt we takyk sazlamaga mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk we ygtybarlylyk W830 seriýasynyň esasy häsiýetleridir.Üç eksantrik dizaýn, köp iş wagtynyň azalmagyna we bolup biljek howplara sebäp bolup biljek syzmagyň öňüni alyp, köpürjikli möhüri üpjün edýär.Vananyň berk gurluşy we premium materiallary, hatda iň kyn iş şertlerinde-de uzak ömri we çydamlylygy kepillendirýär.Mundan başga-da, berk synag we hiliň barlagy her bir klapanyň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan, suwuklygy dolandyrmak tehnologiýasynda täsirli ösüşdir.Üç görnüşli eksantrik dizaýny, doly metal möhüri we ajaýyp öndürijiligi ony dürli pudaklar üçin ygtybarly we täsirli saýlamaga öwürýär.Çydamlylygy, ulanmagyň aňsatlygy we iň amatly howpsuzlyk aýratynlyklary bilen bu klapan islendik suwuklygy dolandyrmak ulgamyna hakykatdanam gymmatly goşundy.

Gurluşyň artykmaçlygy:üç eksantrik doly metal möhür Iki taraplaýyn möhür kebelek klapan, üýtgeşik gurluş dizaýny, oturgyç we möhürleýji halka çalyşmagy amala aşyrylar.

Faceüzüň artykmaçlygyny möhürlemek:Kobalt esasly gaty ergini kebşirlänsoň, oturgyjyň we diskiň möhür halkasyny gaýtadan işlemek, (garyndysynyň täsirli galyňlygy) gaty ergin we esasy materialy doly birleşdirýär, monjuk kebşirlenenden soň HRC≥ 50 möhürleýji ýüzüň gatylygy kobalt esasly gaty ergin we uzak wagtdan we ýokary ýygylykdan açyk / ýapykdan soň gabyk bolmaz.

Möhürleme aýratynlygy:Oksidlenmä garşy göreşmek, geýmek, eremek, möhürleýji ýüzüň poslama aýratynlyklary, agyr ýagdaýda howpsuz işlemek, möhürleýji halkanyň we ýüzüň sürtülme faktoryny ep-esli azaldar, möhürleýji halkanyň we klapanyň ömrüni uzaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň