Dolandyryş klapan

  • akym tizligini dolandyryş klapan we pnewmatik dolandyryş klapan

    akym tizligini dolandyryş klapan we pnewmatik dolandyryş klapan

    Akym dolandyryş klapany bilen tanyşdyrmak: Takyk gözegçilik üçin köpugurly çözgüt
    Akym dolandyryş klapan, Pnewmatik dolandyryş klapan diýlip hem atlandyrylýar, suwuklygy dolandyrmak programmalarynda ygtybarlylygy, çeýeligi we takyklygy birleşdirýän iň täze önüm.Karzyna iki at bilen, bu klapan optimal akym kadalaşdyrylyşyny we gözegçiligini gözleýän pudaklar üçin giňişleýin çözgüt hödürleýär.