W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Atylylyk üpjünçiligi, şäher häkimligi, nebithimiýa, elektrik bekedi we ş.m.
Material QT450 、 A105 、 WCB 、 WCC 、 WC6 、 LCC 、 CF8 、 CF8M 、 CF3 、 CF3M 、 CF7M 、 CF8C
Basyş Klass150-2500Lb 、 PN0.6-16.0Mpa
Ölçeg aralygy 2 ″ -120 ″ 、 DN50-DN3000
Ahyrky birikme Kebşirlemek 、 Flanes 、 Wafer 、 Baglamak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Ds363Y-25C-DN600

W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan bilen tanyşdyrmak.Bu ynkylap klapan, ösen möhürleme aýratynlyklaryny gurluş artykmaçlyklary bilen birleşdirip, agyr iş şertleri we uzaldylan hyzmat möhleti üçin iň oňat saýlama bolýar.

W830 seriýaly klapanyň möhürleme aýratynlyklary, berkligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin döredildi.Okislenme garşylygy, könelişme garşylygy, eroziýa garşylygy we möhürleýiş ýüzüniň poslama garşylygy gowulaşdy, granulalar bar bolan ýagdaýynda-da howpsuz işlemegini üpjün etdi.Möhürleýji halka bilen möhürleýiş ýüzüniň arasyndaky sürtülme koeffisiýenti ep-esli azaldy we klapanyň ömrüni ýokarlandyrdy.Möhür halkanyň hyzmat möhletini uzaltmak bilen, klapanyň umumy berkligi hem uzalýar.

Gurluş artykmaçlyklary W830 seriýaly klapanyň ýene bir aýratynlygy.Üç eksantrik ähli metal dizaýny bilen bu klapan, klapan oturgyjyny we möhürleýji halkany onlaýn çalyşmaga mümkinçilik berýän özboluşly gurluş dizaýnyna eýe.Diýmek, abatlamak we abatlamak ähli klapany sökmegiň zerurlygy bolmazdan aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.Bu aýratynlyk diňe wagt we güýji tygşytlamak bilen çäklenmän, iş wagty azaldýar, W830 seriýaly klapany ýokary we tygşytly edýär.

Mundan başga-da, W830 seriýaly klapanyň möhürleýji üstü ajaýyp öndürijiligi hödürleýär.Klapan oturgyjynyň möhürleýji halkasy we kebelek plastinka möhürleýji halkasy, kobalt esasly gaty ergin bilen kebşirlenýär we soňra gaýtadan işlenýär, esasy material bilen gaty erginiň arasynda güýçli birleşmegi üpjün edýär.Netijede, iň az bahasy HRC 50 bolan Rokwelliň berkligi gaty ajaýyp. Bu, ýapgynyň ýygy-ýygydan ýa-da uzaldylandan soň hem ýapylmazlygyny üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek klapan, amaly talap etmek üçin innowasiýa çözgüdi.Onuň ösen möhürleme aýratynlyklary, gurluş artykmaçlyklary we ajaýyp möhürleýiş üstü öndürijiligi bilen bilelikde howpsuz we ygtybarly işlemegi kepillendirýär.Onlaýn çalyşmak we uzaldylan hyzmat möhleti bilen bu klapan islendik senagat ýa-da täjirçilik şertleri üçin mynasyp maýa goýumdyr.Iň ýokary öndürijiligi we rahatlygy üpjün etmek üçin W830 seriýaly klapana ynanyň.

Gurluşyň artykmaçlygy:üç sany eksantrik doly metal möhür

Faceüzüň artykmaçlygyny möhürlemek:Kobalt esasly gaty ergini kebşirlänsoň, oturgyjyň we diskiň möhür halkasyny gaýtadan işlemek, (garyndysynyň täsirli galyňlygy) gaty ergin we esasy materialy doly birleşdirýär, monjuk kebşirlenenden soň HRC≥ 50 möhürleýji ýüzüň gatylygy kobalt esasly gaty ergin we uzak wagtdan we ýokary ýygylykdan açyk / ýapykdan soň gabyk bolmaz

Möhürleme aýratynlygy:Oksidlenmä garşy göreşmek, geýmek, eremek, möhürleýji ýüzüň poslama aýratynlyklary, agyr ýagdaýda howpsuz işlemek, möhürleýji halkanyň we ýüzüň sürtülme faktoryny ep-esli azaldar, möhürleýji halkanyň we klapanyň ömrüni uzaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň