Jiflong intellektual enjamlary öndürmek topary ISH China & CIHE sergisinde şöhle saçýar

Pekin, Hytaý —— 2023-nji ýylyň maý aýynyň ortalarynda “Jiflong Intelligent Equipment Manufacturing Group Co., Ltd.” meşhur ISH China & CIHE sergisinde baýdak önümini ýokary öndürijilikli kebelek klapany we ýokary öndürijilikli doly kebşirlenen şar klapanyny görkezdi.Global senagat liderlerini bir ýere jemlemek bilen tanalýan bu çäre köp sanly içerki we daşary ýurtly myhmanlary özüne çekdi.Işgärler müşderiler we geljegi bilen yzygiderli pikir alyşýan kompaniýanyň stendi iş merkezidi.

ISH China & CIHE sergisi, “Jiflong Intelligent Equipment” önümçilik topary üçin öňdebaryjy önümlerini paýhasly tomaşaçylara görkezmek üçin amatly platforma hödürleýär.Çärä başlan badyna kompaniýanyň kabinasy üns merkezine öwrüldi.Dürli pudaklardan gelenler, Jiflong ýokary öndürijilikli kebelek klapanlarynyň we ýokary öndürijilikli doly kebşirlenen top klapanlarynyň çylşyrymly önümçiligine we ajaýyp öndürijiligine haýran galdylar.

Sergide görkezilýän ajaýyp önümler toplumy, kompaniýanyň innowasiýa we müşderiniň kanagatlanmagyna ygrarlydygyny görkezýär.Döwrebap önümçilik desgalary we ýokary hünärli hünärmenler topary bilen Jiflong Intellektual Enjam Önümçilik Topary, ýokary senagat standartlaryna laýyk gelýän önümleri yzygiderli öndürýär.Kompaniýanyň hiline wepalylygy, içerki we halkara bazarda uly abraý gazandy.


Iş wagty: Awgust-29-2023